Stiftelsen

Bild på apotekaren och donatorn Viktor Ollqvist 1878–1967

Apotekaren och donatorn Viktor Ollqvist 1878–1967

Viktor Ollqvists stiftelse bildades i mars år 1970. Dess uppgift är att förvalta den förmögenhet som apotekaren Viktor Ollqvist (1878–1967) genom testamente donerade att användas till stöd för förebyggande hälsovård, sjukvård och rehabilitering.

Den nybildade stiftelsen fick genom testamentet ta emot nästan hela den förmögenhet som donatorn hade. Förmögenheten innefattade såväl penningmedel som husfastigheter, lösöre och tomtmark. Under åren som gått har en lång rad föreningar och organisationer med verksamhet inom de angivna områdena fått motta understöd av varierande storlek.

Förvaltningen av stiftelsens förmögenhet handhas av en styrelse, vars uppgift också är att från avkastningen fördela understöden. Stöden ges till registrerade föreningar i området Vasa stad och kommunerna Vörå, Korsholm, Malax och Korsnäs. Som förebyggande verksamhet räknas också t.ex. idrott och rekreation med fysisk inriktning för barn och ungdomar.