Ansökan

Ansökan om understöd kan göras kontinuerligt under pågående år. Fördelningen sker vid olika tidpunkter genom beslut av stiftelsens styrelse. En förening kan beviljas bidrag endast en gång per år.

En ansökan görs med stöd av den blankett som finns på denna hemsida och kan skrivas ut.

Ansökan ska göras av moderföreningen, inte av sektion eller avdelning. Det bör framgå till vilket specifikt eller allmänt ändamål ett eventuellt bidrag kommer att användas. Anslut gärna en redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomi, t.ex. genom kopia av verksamhetsberättelse och bokslut. Kom ihåg att ange till vilket konto ett eventuellt bidrag kan inbetalas.

Ansökningar skickas in under adress:
Viktor Ollqvists stiftelse, Ombud Carita Lind, Hovrättsesplanaden 7 C 48, 65100 Vasa

Ladda ner ansöknings-PDF:en här. Spara ner blanketten till din egen dator. Fyll sedan i den med hjälp av Adobe Reader och skriv ut eller fyll i den för hand.